AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Modernizacja mieszkań

23.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Modernizacja mieszkań – (72-200) Długołęka 17/5; Zakłodzie 52, 72-200 Nowogard; Wierzchęcino 49, 72-200 Dabrowa Nowogardzka w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" . Nr postępowania: 2/08/2019/DW/MM

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani Wykonawcy:
Oferta nr 1 NA MIESZKANIE NR 2 Zakłodzie 52, 72-200 Nowogard I MIESZKANIE NR 3 Wierzchęcino 49, 72-200 Dąbrowa Nowogardzka:
LASKAR Jerzy Bakalarz z siedzibą ul. Władysława Łokietka, nr 27, 70-255 Szczecin, NIP 8511480695, REGON 811125768, oferta wpłynęła 19.08.2019 roku o godzinie 13:41, CENA: mieszkanie nr 2 – 34.029,72 zł brutto słownie trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze, mieszkanie nr 3 – 48.633,48 zł brutto słownie czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote i czterdzieści osiem groszy
OFERTA NR 2 NA MIESZKANIE NR 1 Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka
PIOTR ZAROŚLIŃSKI FIRMA USŁUGOWA, z siedzibą Ostrzyca 38, 72-200 Nowogard, Numer NIP 8561883975, Numer REGON 380002326– oferta wpłynęła 19.08.2019 roku godzina 14:00, CENA 26.892,00 zł brutto słownie dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i zero groszy

 

Pełna lista podmiotów

1. LASKAR Jerzy Bakalarz z siedzibą ul. Władysława Łokietka, nr 27, 70-255 Szczecin, NIP 8511480695, REGON 811125768, oferta wpłynęła 19.08.2019 roku o godzinie 13:41,
MIESZKANIE NR 1 - Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka 31 475,52 zł brutto
MIESZKANIE NR 2 - Zakłodzie 52, 72-200 Nowogard 34 029,72 zł brutto
MIESZKANIE NR 3 – Wierzchęcino 49, 72-200 Dąbrowa Nowogardzka 48 633,48 zł brutto

2. PIOTR ZAROŚLIŃSKI FIRMA USŁUGOWA, z siedzibą Ostrzyca 38, 72-200 Nowogard, Numer NIP 8561883975, Numer REGON 380002326– oferta wpłynęła 19.08.2019 roku godzina 14:00,
MIESZKANIE NR 1 - Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka 26 892,00 zł brutto