Wpłać Darowiznę


Wpłać 20, 50, 100 zł albo inną wybraną przez siebie kwotę i zdecyduj o konkretnej pomocy.

Twoja hojność może sprawić, że:

zmieni się los dzieci, bo rozwiniemy ich zaradność życiową -  zobacz Aflatoun

zmieni się postawa ludzi, bo dbamy razem o dobro wspólne - zobacz Działaj Lokalnie

zmieni się otoczenie, bo chronimy przyrodę i przestrzeń publiczną - zobacz Przestrzeniomerz

Twoja darowizna ma ogromne znaczenie, bo prowadzi do trwałych zmian!
Dajemy Ci możliwość realnego wpływu. Tylko od Ciebie zależy ile zmian dokonamy razem.  

Ponieważ dbamy o absolutną przejrzystość naszych finansów, to wszystkie darowizny pieniężne przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe.

Możesz wpłacić darowiznę samodzielnie i bezpośrednio na konto bankowe:
70109017110000000108512330 Bank BZ WBK S.A.

Fundacja Nauka dla Środowiska 
ul. Racławicka 15-17  
75-620 Koszalin

Tytułem: Darowizna cele statutowe „działalność charytatywna i dobroczynność”

Możesz wpłać darowiznę poprzez wizytę w banku lub na poczcie, używając gotowego blankietu wpłaty.

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego, dlatego każda kwota jaką zdecydujesz się przekazać na konkretny cel statutowy, może zostać odliczona od podatku!  Efekty podjętych aktywności, roczne koszty działalności oraz wprowadzone zmiany publikujemy w corocznych sprawozdaniach.

Jeśli wpłacasz większa kwotę, to proponujemy Ci zawarcie z nami pisemnej umowy darowizny pieniężnej. Chcemy abyś mógł w każdej chwili sprawdzić jak wykorzystane są twoje pieniądze i co się dzięki twojej wpłacie zmieniło. Sam będziesz mógł określić swój wpływ, bo przygotujemy dla cienie indywidualny raport z rezultatami podjętych działań! 
(propozycja umowy darowizny znajduje się tutaj).

Jeśli Ty chcesz być darczyńcą lub prowadzisz własną działalność gospodarczą:

Darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku podatkowym. Osoby rozliczające się z fiskusem według stałej, liniowej stawki PIT-19% nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną:

Darczyńca będący osobą prawną może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym.

Na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 18 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) nałożono na podatników korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).