AKTUALNOŚCI

Dokonano zmiany zapytania nr 1/SR/08/2019 1. Zmiana dnia 19.08.2019 dodano do listy dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:

19.08.2019
Dokonano zmiany zapytania nr 1/SR/08/2019

1. Zmiana dnia 19.08.2019 dodano do listy dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:
- Wykaz filmów promocyjnych zrealizowanych przez osobę/osoby wskazane do realizacji zamówienia.
-Wydłużono termin składania ofert do dnia 27.08.2019 godzina 10:00 z dnia 23.08.2019 r. godzina 09:00
- dodano załącznik nr 1A Wykaz filmów promocyjnych zrealizowanych przez osobę/osoby wskazane do realizacji zamówienia.